ZMIANY W PRZEBIEGU TEMPERATURY POWIETRZA W KRAKOWIE W 19 I 20 WIEKU

VARIATIONS DE LA TEMPERATURE DE L AIR A CRACOVIE AUX 19E ET 20E SIECLES

TREPINSKA [J.]