ANALIZA ROCZNYCH PRZEBIEGOW CZESTOSCI WYSTEPOWANIA W POLSCE MAKROTYPOW CYRKULACJI ATMOSFERYCZNEJ

ANALYSE DE L EVOLUTION ANNUELLE DE LA FREQUENCE D APPARITION DES MACROTYPES DE CIRCULATION ATMOSPHERIQUE EN POLOGNE

OSUCHOWSKA-KLEIN [B.]