ISPOL ZOVANIE ISKUSSTVENNYKH SPUTNIKOV ZEMLI DLYA IZMERENIYA VOLNENIYA

UTILISATION DES SATELLITES ARTIFICIELS POUR LES MESURES DES VAGUES OCEANIQUES

ZAGORODNIKOV [A.A.]