OB ISPOL ZOVANII DANNYKH ASINKHRONNYKH NABLYUDENIJ V OB EKTIVNOM ANALIZE METEOROLOGICHESKIKH POLEJ

UTILISATION DES DONNEES ASYNCHRONES POUR L ANALYSE OBJECTIVE DES CHAMPS METEOROLOGIQUES

MASHKOVICH [S.A.] ; METELITSA [E.L.]