DVUKHLETNYAYA TSIKLICHNOST V GIDROLOGICHESKIKH PROTSESSAKH ATLANTICHESKOGO OKEANA

CYCLE BIENNAL DANS LES PROCESSUS HYDROLOGIQUES DE L OCEAN ATLANTIQUE

SUKHOVEJ [V.F.]