CALCULATION OF THE ABSORPTION COEFFICIENT OF WATER VAPOR AT 8-13 MKM

CALCUL DU COEFFICIENT D ABSORPTION DE LA VAPEUR D EAU ENTRE 8 ET 13 MKM

NESMELOVA [L.I.] ; TVOROGOV [S.D.] ; FOMIN [V.V.]