PRIBOR DLYA IZMERENIYA KONTSENTRATSII KRISTALLICHESKIKH CHASTITS

INSTRUMENT POUR MESURER LES CONCENTRATIONS DES CRISTAUX

LAKTIONOV [A.G.] ; NIKIFOROVA [N.K.]