DIURNAL VARIATIONS OF HOX AND NOX IN THE STRATOSPHERE

VARIATIONS DIURNES DES RADICAUX HYDROXYLES ET NITROXYLES DANS LA STRATOSPHERE

WHITTEN [R.C.] ; TURCO [R.P.]