TIME RESPONSE CHARACTERISTICS OF AN ALUMINUM OXIDE SENSOR

CARACTERISTIQUES DU TEMPS DE REPONSE, POUR UN CAPTEUR EN OXYDE D ALUMINIUM

VANDERHOFF [J.A.]