O VLIYANII LUCHISTOGO TEPLOOBMENA NA TURBULENTNOST V PLANETNYKH ATMOSFERAKH

INFLUENCE DU TRANSFERT CALORIFIQUE RADIATIF SUR LA TURBULENCE DANS LES ATMOSPHERES PLANETAIRES

SHCHVED [G.M.] ; AKMAEV [R.A.]