NEKOTORYE ANALITICHESKIE RESHENIYA URAVNENIYA BALANSA TURBULENTNOJ ENERGII

QUELQUES SOLUTIONS ANALYTIQUES POUR L EQUATION DU BILAN DE L ENERGIE TURBULENTE

KALATSKIJ [V.I.]