MODEL NOE ISSLEDOVANIE VLIYANIYA NACHAL NYKH I KRAEVYKH USLOVIJ NA OBLACHNUYU KONVEKTSIYU

ETUDE D APRES MODELE DE L INFLUENCE DES CONDITIONS INITIALES ET DES CONDITIONS AUX LIMITES SUR LA CONVECTION NUAGEUSE

SIRAKOV [D.] ; ANDREEV [V.]