PRINCIPII GENERALE DE CORELARE OPTIMA A CIMPULUI DE GEOPOTENTIAL CU CIMPUL DE NEBULOZITATE IDENTIFICAT PE IMAGINILE FURNIZATE DE SATELITII METEOROLOGICI

PRINCIPES GENERAUX SUR LA MANIERE D AJUSTER LE CHAMP DE GEOPOTENTIEL AU CHAMP DE NEBULOSITE FOURNI PAR LES IMAGES DES SATELLITES METEOROLOGIQUES

BUCUR [G.] ; IOANA [M.]