BAROKLINNAYA MODEL PROGNOZA KATABATICHESKIKH VETROV

MODELE BAROCLINE DE PREVISION DES VENTS CATABATIQUES

PEROV [V.L.] ; ARGUCHINTSEV [V.K.] ; EHPOVA [L.E.]