MODEL KLIMATU SE ZJEDNODUSENYM HYDROLOGICKYM CYKLEM

MODELE DE CLIMAT A CYCLE HYDROLOGIQUE SIMPLIFIE

BRANDEJS [S.]