ASUPRA CALCULULUI UNOR COEFICIENTI DE ANALOGIE CU AJUTORUL CALCULATORULUI ELECTRONIC IBM 360/30 IN VEDEREA SELECTIONARII SITUATIILOR ATMOSFERICE CU EVOLUTIE ANALOAGA

SUR LE CALCUL DE COEFFICIENTS D ANALOGIE PAR CALCULATEUR ELECTRONIQUE IBM 360/30 EN VUE DE LA SELECTION DE SITUATIONS ATMOSPHERIQUES A EVOLUTION ANALOGUE

MARES [C.] ; RAHAU [L.] ; MARES [I.]