INTEGRAREA ECUATIILOR DE PROGNOZA DE TIP POISSON SI HELMHOLTZ [ PRIN METODA MONTE-CARLO ] ]

INTEGRATION DES EQUATIONS DE PREVISION DE TYPE POISSON ET HELMHOLTZ PAR LA METHODE DE MONTE-CARLO

PESCARU [V.I.]