PROBA WYZNACZENIA UDZIALU ABSORPCJI SELEKTYWNEJ W DOPLYWIE DO POWIERZCHNI ZIEMI BEZPOSREDNIEGO PROMIENIOWANIA SLONECZNEGO

ESSAI DE DETERMINATION DU ROLE DE L ABSORPTION SELECTIVE DANS L AFFAIBLISSEMENT DU RAYONNEMENT SOLAIRE DIRECT

KRAWCZYK [B.]