O SVYAZI NAPRAVLENIYA DVIZHENIYA TAJFUNOV S VEDUSHCHIM POTOKOM

RELATION ENTRE LES DIRECTIONS DE DEPLACEMENT DES CYCLONES ET LE COURANT DIRECTEUR

PAVLOV [N.I.]