OSNOVNYE KHARAKTERISTIKI RADIOIZLUCHENIYA KONVEKTIVNIKH OBLAKOV

CARACTERES FONDAMENTAUX DES EMISSIONS RADIO-ELECTRIQUES DES NUAGES CONVECTIFS

KACHURIN [L.G.] ; KARMOV [M.I.] ; MEDALIEV [KH.KH.]