PRIMENENIE DEPOLYARIZATSII RADIOLOKATSIONNOGO SIGNALA DLYA ISSLEDOVANIYA MIKROSTRUKTURY OBLAKOV I OSADKOV PRI BISTATICHESKOM REZHIME

APPLICATION DE LA DEPOLARISATION D UN SIGNAL RADAR A L ETUDE DE LA MICROSTRUCTURE DES NUAGES ET DES PRECIPITATIONS EN REGIME BI-STATIQUE

TSKHAKAYA [K.G.] ; SHUPYATSKIJ [A.B.]