OTSENKA VOZMOZHNOSTI ISPOL ZOVANIYA DANNYKH SETI TREKH RADIOLOKATOROV MRL DLYA OPREDELENIYA POLOZHENIYA FRONTOV

ESTIMATION DE L EMPLOI POSSIBLE DES DONNEES FOURNIES PAR UN RESEAU DE TROIS RADARS MRL POUR LA DETERMINATION DES POSITIONS DES FRONTS

BRYLEV [G.B.] ; NIZDOJMINOGA [G.L.]