VZAIMNOST I DEGRADATSIYA IZLUCHENIYA V TEORII PERENOSA

RECIPROCITE ET DEGRADATION DU RAYONNEMENT DANS LA THEORIE DU TRANSFERT

ROZENBERG [G.V.]