IZMENCHIVOST AEHROZOLYA POD VLIYANIEM MODULYATSII RADIATSIONNOGO POLYA OBLAKAMI

VARIABILITE DES AEROSOLS SOUS L INFLUENCE DE LA MODULATION EXERCEE PAR LES NUAGES SUR LE CHAMP DE RAYONNEMENT

KAPUSTIN [V.N.] ; LYUBOVTSEVA [YU.S.] ; ROZENBERG [G.V.]