OBJECTIVE DETERMINATION OF THE NOISE LEVEL IN DOPPLER SPECTRA

DETERMINATION OBJECTIVE DU NIVEAU DE BRUIT DANS LES SPECTRES DOPPLER

HILDEBRAND [P.H.] ; SEKHON [R.S.]