DLINNOVOLNOVAYA RADIATSIYA, INDIKATOR SINOPTICHESKOJ EVOLYUTSII

RAYONNEMENT DES ONDES LONGUES COMME INDICE D EVOLUTION SYNOPTIQUE

ZAJTSEVA [N.A.] ; KRAVCHENKO [I.M.] ; SHLYAKHOV [V.I.]