O RASCHETE OSADKOV PO GIDRODINAMICHESKOJ MODELI ATMOSFERY

CALCUL DES PRECIPITATIONS D APRES UN MODELE HYDRODYNAMIQUE DE L ATMOSPHERE

KADYSHNIKOV [V.M.]