GARMONICHESKIJ ANALIZ VREMENNYKH RYADOV SREDNIKH MESYACHNYKH ZNACHENIJ METEOROLOGICHESKIKH EHLEMENTOV

ANALYSE HARMONIQUE DES SERIES CHRONOLOGIQUES POUR LES VALEURS MENSUELLES DES ELEMENTS METEOROLOGIQUES

GRUB [N.K.] ; KOTEL NIKOVA [L.V.] ; POLYAK [I.I.] ...