OPREDELENIE < SKOROSTI PEREMESHCHENIYA > IZOBAR

DETERMINATION DE < LA VITESSE DE TRANSLATION > DES ISOBARES

VOLIK [V.D.] ; DOROSHENKO [F.T.]