IZMERENIE EHFFEKTIVNOJ DLINY PROBEGA FOTONOV V REAL NYKH OBLACHNYKH SISTEMAKH

MESURE DES PARCOURS PHOTONIQUES EFFECTIFS DANS LES SYSTEMES NUAGEUX REELS

GRECHKO [E.I.] ; DIANOV-KLOKOV [V.I.] ; MALKOV [I.P.]