STATSIONARNAYA KOAGULYATSIYA I RASPREDELENIYA CHASTITS ATMOSFERNYKH AEHROZOLEJ PO RAZMERAM

COAGULATION EN REGIME PERMANENT ET SPECTRES DE GROSSEURS DES PARTICULES DANS LES AEROSOLS ATMOSPHERIQUES

LUSHNIKOV [A.A.] ; SMIRNOV [V.I.]