INDEKSY TSIRKULYATSII PRI RAZLICHNYKH FAZAKH KVAZIDVUKHLETNEGO TSIKLA VETRA V EHKVATORIAL NOJ STRATOSFERE

INDICES DE CIRCULATION POUR DIFFERENTES PHASES DU CYCLE QUASI-BIENNAL DU VENT DANS LA STRATOSPHERE EQUATORIALE

POGOSYAN [KH.P.] ; PAVLOVSKAYA [A.A.]