PARAMETRIZATSIYA POTOKOV DLINNOVOLNOVOJ RADIATSII V BEZOBLACHNOJ ATMOSFERE

FORME PARAMETRIQUE DES FLUX RADIATIFS EN ONDES LONGUES DANS UNE ATMOSPHERE CLAIRE

VASIL EVA [T.I.] ; NASPER [T.M.] ; PODOL SKAYA [EH.L.]