O VLIYANII STRATIFIKATSII ATMOSFERY I OBLACHNOSTI NA SPEKTRAL NOE, YGLOVOE I VYSOTNOE RASPREDELENIYA DLINNOVOLNOVOGO IZLUCHENIYA

INFLUENCE EXERCEE PAR LA STRATIFICATION DE L ATMOSPHERE ET PAR L HUMIDITE SUR LES REPARTITIONS SPECTRALE, ANGULAIRE ET VERTICALE DU RAYONNEMENT EN ONDES LONGUES

MOSKALENKO [N.I.]