ATLAS WSPOLZALEZNOSCI PARAMETROW METEOROLOGICZNYCH I GEOGRAFICZNYCH W POLSCE

ATLAS DE PARAMETRES PRATIQUES RELATIFS A LA METEOROLOGIE ET A LA GEOGRAPHIE DE LA POLOGNE

STOPA-BORYCZKA [M.] ; BORYCZKA [J.]