PRZEBIEG TEMPERATURY W TROPOSFERZE NAD POLSKA SRODKOWA W ROZNYCH MASACH POWIETRZA

VARIATION DE LA TEMPERATURE DE LA TROPOSPHERE AU-DESSUS DE LA POLOGNE CENTRALE DANS DIFFERENTES MASSES D AIR

STRAUCH [A.]