WYSTAPIENIE CYKLICZNOSCI PIECIOLETNIEJ I QUISIDWULETNIEJ W PRZEBIEGU SUM OPADOW DLA POLSKI POLNOCNEJ I SRODKOWEJ

OCCURRENCE DE PERIODICITES QUINQUENNALES ET QUASIBIENNALES DANS LA VARIATION DES HAUTEURS DE PRECIPITATIONS POUR LA POLOGNE SEPTENTRIONALE ET CENTRALE

SURYJAK [W.]