O VLIYANII VLAZHNOSTI NA KOAGULYATSIYU AEHROZOL NYKH CHASTITS

INFLUENCE DE L HUMIDITE SUR LA COAGULATION DES AEROSOLS AQUEUX

IVLEV [L.S.] ; ODINTSOV [O.A.]