O TOCHNOSTI RASCHETA PROSTRANSTVENNYKH KORRELYATSIONNYKH FUNKTSIJ; 2

PRECISION DU CALCUL DES CORRELATIONS SPATIALES. 2.

KAGAN [R.L.]