O VOZMOZHNOSTI IZMENENIYA SOLEOBMENA MEZHDU CHERNYM I AZOVSKIM MORYAMI PYTEM SOZDANIYA OPRESNENNOJ BUFERNOJ ZONY

POSSIBILITE DE MODIFIER LES TRANSFERTS DE SALINITE ENTRE LA MER NOIRE ET LA MER D AZOV PAR CREATION D UNE ZONE TAMPON DESSALEE

SHLYGIN [I.A.]