SVERKHVYSOKOCHASTOTNYE RADIOMETRICHESKIE METODY IZMERENIYA VLAZHNOSTI V NIZHNEJ TROPOSFERE

METHODES UTILISANT LES ULTRA HAUTES FREQUENCES POUR MESURER L HUMIDITE DANS LA BASSE TROPOSPHERE

GORELIK [A.G.] ; RAJKOVA [L.S.] ; FROLOV [YU.A.] ...