VOZMOZHNOSTI ISPOL ZOVANIYA IZMERENIJ NISKHODYASHCHEGO INFRAKRASNOGO IZLUCHENIYA DLYA OPREDELENIYA KHARAKTERISTIC VLAGOSODERZHANIYA ATMOSFERY

UTILISATION POSSIBLE DES MESURES DU RAYONNEMENT IR DESCENDANT POUR LA DETERMINATION DES CARACTERISTIQUES DE TENEUR EN EAU DANS L ATMOSPHERE

KUZNETSOV [A.D.] ; TIMOFEEV [YU.M.]