CHISLENNOE MODELIROVANIE MIKROFIZICHESKIKH PROTSESSOV OBRAZOVANIYA OSADKOV V SMESHANNYKH SLOISTOOBRAZNYKH OBLAKAKH

CONSTRUCTION D UN MODELE NUMERIQUE POUR LES PROCESSUS MICROPHYSIQUES DE FORMATION DES PRECIPITATIONS DANS LES NUAGES STRATIFORMES MIXTES

BUJKOV [M.V.] ; PIRNACH [A.M.]