OSLABLENIE EHLEKTROMAGNITNYKH VOLN DIAPAZONA 100 MKM-17CM V < TEPLYKH > I PEREOKHLAZHDENNYKH OBLAKAKH I TUMANAKH

ATTENUATION DES ONDES ELECTROMAGNETIQUES POUR LA BANDE 100 MKM-17 CM DANS LES NUAGES OU BROUILLARDS < CHAUDS > OU SURFONDUS

ROZENBERG [V.I.] ; VOROB EV [B.M.]