O PLOTNOSTI RASPREDELENIYA VEROYATNOSTI OPTICHESKOJ TOLSHCHINY SLOISTOOBRAZNOJ OBLACHNOSTI NIZHNEGO I SREDNEGO YARUSOV

DENSITE DE PROBABILITE POUR L EPAISSEUR OPTIQUE DES NUAGES STRATIFORMES, DANS LES COUCHES INFERIEURES ET MOYENNES

BOL SHAKOV [V.N.]