LIDARNYE NABLYUDENIYA RASSEYANIYA OBLAKOV PRI AKTIVNYKH VOZDEJSTVIYAKH

OBSERVATIONS PAR LIDAR SUR LA DIFFUSION PAR LES NUAGES, APRES ACTION ARTIFICIELLE

POLOVINA [I.P.] ; SAMOKHVALOV [I.V.] ; SHAMANAEV [V.S.]