MIKROVOLNOVYE POLYARIZATSIONNYE IZMERENIYA NA SPUTNIKE < METEOR >

MESURES PAR MICRO-ONDES POLARISEES, A BORD DU SATELLITE < METEOR >

GORELIK [A.G.] ; DOMBKOVSKAYA [E.P.] ; FROLOV [A.V.]