EEN < SOLID STATE > ELEKTROMETER VOOR HET METEN VAN HET ELEKTRISCH POTENTIAAL VAN DE LUGHT OP 1 METER BOVEN HET AARDOPPERVLAK

ELECTROMETRE < SOLID STATE > POUR LA MESURE DU POTENTIEL ELECTRIQUE DE L AIR A 1 METRE AU-DESSUS DE LA SURFACE DU SOL

MALCORPS [H.] ; VAN DE VELDE [H.] ; DE MAESSCHALCK [M.]