GIDROLOGICHESKIE PROGNOZY I RASCHETY

PREVISIONS ET CALCULS HYDROLOGIQUES

IVANOV [E.G.] ; TIMCHENKO [V.M.] ; PODOJNITSYNA [Z.N.] ...