VOPROSY TSIKLONICHESKOJ DEYATEL NOSTI I PROGNOZA METEOROLOGICHESKIKH YAVLENIJ

PROBLEMES CONCERNANT L ACTIVITE DES DEPRESSIONS ET LA PREVISION DES PHENOMENES METEOROLOGIQUES

SOROCHINSKIJ [M.A.] ; BEL SKAYA [N.N.] ; PONOMARENKO [S.I.] ...